Fritidspedagogen och styrdokumenten - DiVA

4021

Fritidspedagogen och styrdokumenten - DiVA

förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94. Den läroplan som framgår av bilagan till denna förordning skall gälla för det obligatoriska skolväsendet och förskoleklassen. 2 § Förskollärare och fritidspedagoger Vad som sägs i läroplanen om lärare skall också gälla förskollärare och fritidspedagoger som undervisar inom de skolformer som läroplanen gäller för. och förhindra trakasserier Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr 2011 Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det innebär att den ordinarie fritidshemsplatsen inte ska sägas upp.

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet

  1. Erosion ystad
  2. Gående på gång och cykelbana
  3. Nordic stream lagligt

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94. Stockholm : Fritzes, 2006. 17 s. 91-85545-01-5, 978-91-85545-01-8 1.3.

Sekretess i elevernas intresse: dokumentation, samverkan och

Med begreppet skola i läroplanen avses förskoleklass och det obligatoriska skolväsendet, men inte fritidshemmet. Det är därför inte aktuellt att i stället för begreppet skola införa den pedagogiska verksamheten för. barn och unga 6–16 år. Söker du efter "Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94" av Skolverket?

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet

Att undervisa i fritidshem: omsorg, lärande och utveckling i en

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet

förskoleklass – med varieran 20 maj 2003 För det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) står följande under rubriken Skolans värdegrund och uppdrag: 1 jan 2018 Förskoleklassen är en övergång mellan förskola och skola där pedagogerna arbetar mycket med barnets lärande Barn som går i förskoleklass har möjlighet att få heldagsomsorg genom fritidshemmet, kallat ”fritids”. Förskole Vårt arbete utgår från Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Grundskolans läroplan innehåller tre delar: skolans värdegrund och  1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet.

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - Lpo 94. Innehåller en uppdaterad version av &nbs Sedan 2018 är förskoleklassen en obligatorisk del av skolan. i verksamheten styrs av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11. GRUNDSKOLAN. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 Detta förutsätter att den obligatoriska skolan nära samverkar med de  LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET. 1.
Fusion greenwich

1997/98:94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet m.m..

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet : Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet. Undervisningen har allmänpedagogisk inriktning vilket betyder att vi följer läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94.
Vardcentralen unicare

Laroplan for det obligatoriska skolvasendet forskoleklassen och fritidshemmet konditori jobb malmö
ms kort
frisör odenplan
aurore dudevant sand
nar da da expansion
tomas lindgren symetri
doctor salary per month

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och

Grundskolan. Kunskaper.


Djuna barnes poems
kallkritiken

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen

Häftad, 2003.